Återkallande av godkännande

Den här blanketten kan du använda som vill återkalla ett godkännande av livsmedelsverksamhet. Mer information om godkännande och återkallande finns på livsmedelsverket.se.

Ladda ner