Lokaler

Anmälan om solarieverksamhet

Den här blanketten använder du som ska anmäla solarieverksamhet.

Blanketten hittar du här

Egenkontroll för ej anmälningspliktiga lokaler

Blanketten hittar du här

Anmälan av verksamhet – lokaler i offentlig miljö

Den här blanketten använder du som ska starta en verksamhet där lokaler med anmälningsplikt ingår. Exempel på anläggningar är skolor, fritids och förskolor, bassängbad, fotvård och tatuerare .

Blanketten hittar du här

Ändring av befintlig verksamhet

Den här blanketten använder du som ska göra större förändringar i din verksamhet, t.ex. flytt till annan lokal, ombyggnation i lokalen, byte av verksamhetsutövare eller utökad verksamhet.

Blanketten hittar du här