Lokaler

Egenkontroll för ej anmälningspliktiga lokaler

Blanketten hittar du här

Anmälan av verksamhet – lokaler i offentlig miljö

Den här blanketten använder du som ska starta en verksamhet där lokaler med anmälningsplikt ingår. Exempel på anläggningar är skolor, fritids och förskolor, bassängbad, fotvård, tatuerare och solarier.

Blanketten hittar du här

Ändring av befintlig verksamhet

Den här blanketten använder du som ska göra större förändringar i din verksamhet, t.ex. flytt till annan lokal, ombyggnation i lokalen, byte av verksamhetsutövare eller utökad verksamhet.

Blanketten hittar du här