VA-rådgivning

Som beslutsfattande myndighet kan vi inte rekommendera specifika lösningar eller utreda ärenden som tillhör andra myndigheters
tillsynsområde. Vi hänvisar därför istället till att fråga en opartisk rådgivare inom ämnesområdet.

VA-rådgivning är en opartisk och kostnadsfri tjänst för dig som har eller planerar för enskilt avlopp. VA-rådgivningen ger tips och råd inom området enskilt avlopp i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommun. VA-rådgivningen kan svara på frågor gällande t.ex. tekniklösningar samt regler och riktlinjer i kommunerna.

Tel: 08-606 80 70

Läs mer här

 

Ladda ner dokument

Ansökan/anmälan enskilt avlopp

För att få inrätta en avloppsanordning måste du först ansöka/anmäla om tillstånd. Det gäller också dig som behöver uppgradera befintlig anordning.

En komplett ansökan innebär kortare handläggningstid. I broschyren ”Enskilt avlopp” och "checklista för ansökan/anmälan" kan du läsa mer om vilka krav som ställs beroende på hur du vill utforma din anordning och vad ansökan/anmälan ska innehålla.

Kompletteringar till denna blankett

Kretsloppsanpassa avlopp – kostnadskalkyl

Söker du tillstånd för en avloppsanordning som inte är kretsloppsanpassad dvs. där WC- och BDT-vatten blandas eller en avloppsanordning som inte är extremt snålspolande? Då ska du redovisa en kretsloppsanpassad lösning och en kostnadsberäkning genom att fylla i förbundets kostnadskalkyl och lämna in den till förbundet.

Kompletteringar till denna blankett
Senast uppdaterad: 26 juni, 2018