Enskilda avlopp i Tyresö inspekteras

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer under åren 2016-2020 att besöka cirka 700 fastigheter i Tyresö kommun med enskilda avlopp.

Hur tillsynen kommer att gå till:
1.Vi skickar ett informationsbrev med svarsenkät till berörda fastighetsägare
2.Vi håller ett informationsmöte för berörda fastighetsägare.
3.Totalt kommer 2 inspektörer att göra inspektioner i olika delområden.
4.Vi gör en bedömning av statusen av avloppet samt skickar ut ett skriftligt besked med bedömningen till fastighetsägaren.
5.Vi sammanställer resultaten i en projektrapport när avloppstillsynen för året är avslutad.

Områden som ska inspekteras 2017

Vi kommer att inspektera ca 65 fastigheter i Sjöberga och Björndalen, på Brevikshalvön. Tillsyn sker under vecka 36-39. Vilka fastigheter som ingår i årets tillsyn framgår av kartan nedan, Karta tillsyn enskilda avlopp 2017 i Tyresö.

Vem din handläggare är och kontaktuppgifter till denna framgår i ditt informationsbrev som skickats ut under februari.

I informationsrutan nedan hittar du årets informationsbrev och svarsenkät samt översiktskarta för tillsyn 2016-2020. Nedan hittar du även den presentation som visades under informationsmötet.

Vi har begärt ut handlingar, t.ex. tillstånd för enskilt avlopp, från kommunens arkiv för de fastigheter som ingår i årets tillsyn. Dessa handlingar läggs in i våra register.

Ladda ner dokument

Karta tillsyn avlopp Tyresö 2016-2020

Mellan 2016-2020 kommer vi att inspektera cirka 700 fastigheter med enskilda avlopp på Brevikshalvön. Denna karta visar vilka områden som ingår.

Karta tillsyn enskilda avlopp 2017 i Tyresö

Under 2017 kommer cirka 65 fastigheter på Brevikshalvön att inspekteras. Området visas i denna karta.

Informationsbrev Tyresö avloppstillsyn 2017

Här finns informationsbrevet som vi har skickat till alla berörda fastighetsägare i tillsynen av enskilda avlopp 2017.

Svarsenkät för avloppstillsyn

De fastighetsägare som ingår i tillsynen av enskilda avlopp har fått ett informationsbrev samt en svarsenkät hemskickad. Svarsenkäten finns här.

Presentation från informationsmöte Tyresö

Presentationen från informationsmötet med fastighetsägarna i Tyresö kommun som ska få avloppstillsyn 2017.

Senast uppdaterad: 11 september, 2017