Enskilda avlopp i Tyresö inspekteras

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer mellan åren 2016 och 2021 att besöka cirka 700 fastigheter i Tyresö kommun med enskilda avlopp

Hur tillsynen kommer att gå till

1. Vi skickar ett informationsbrev med svarsenkät till berörda fastighetsägare.

2. Vi håller ett informationsmöte för berörda fastighetsägare.

3. Totalt kommer 2 inspektörer att göra inspektioner i olika delområden.

4. Vi gör en bedömning av statusen av avloppet och skickar ut en skriftlig bedömning till fastighetsägaren.

5. Vi sammanställer resultaten i en projektrapport när avloppstillsynen för året är avslutad.

 

Områden som ska inspekteras 2018

Vi kommer att inspektera ca 60 fastigheter ovan Breviksmaren, på Brevikshalvön. Tillsyn sker under vecka 36-43. Vilka fastigheter som ingår i årets tillsyn framgår av kartan nedan, Karta tillsyn enskilda avlopp 2018 i Tyresö. Vem din handläggare är och kontaktuppgifter till denna framgår i ditt informationsbrev som skickas ut under februari.

Längre ner på sidan hittar du det informationsbrev som gått ut till berörda fastighetsägare under februari. Nedan hittar du även den presentation som visades under föregående års informationsmöte.

Vi har begärt ut handlingar, t.ex. tillstånd för enskilt avlopp, från kommunens arkiv för de fastigheter som ingår i årets tillsyn. Dessa handlingar läggs in i våra register.

 

Ansök innan tillsynen!

Vet du redan nu vet att ditt avlopp inte uppfyller gällande krav på rening av avloppsvatten kan du ansöka om tillstånd för att anlägga ett nytt avlopp innan tillsynen. Vi vill i sådant fall få in en komplett ansökan senast den 1 juni 2018. Vi tar ut en avgift för prövning av ansökan.

Ansökan för enskilt avlopp

Information enskild avloppsanordning

VA-rådgivning

VA-rådgivning är en opartisk och kostnadsfri tjänst för dig som har eller planerar för enskilt avlopp. VA-rådgivningen ger tips och råd inom området enskilt avlopp i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommun. VA-rådgivningen kan svara på frågor gällande t.ex. tekniklösningar samt regler och riktlinjer i kommunerna.

Läs mer här

Ladda ner dokument

Karta tillsyn avlopp Tyresö 2016-2021

Mellan 2016-2021 kommer vi att inspektera cirka 700 fastigheter med enskilda avlopp på Brevikshalvön. Denna karta visar vilka områden som ingår.

Karta tillsyn enskilda avlopp 2018 i Tyresö

Under 2018 kommer cirka 60 fastigheter på Brevikshalvön att inspekteras. Området visas i denna karta.

Informationsbrev Tyresö avloppstillsyn 2018

Här finns informationsbrevet som vi har skickat till alla berörda fastighetsägare i tillsynen av enskilda avlopp 2018.

Svarsenkät för avloppstillsyn

De fastighetsägare som ingår i tillsynen av enskilda avlopp har fått ett informationsbrev samt en svarsenkät hemskickad. Svarsenkäten finns här.

Presentation från informationsmöte Tyresö

Presentation om tillsynen i Tyresö

Senast uppdaterad: 27 juni, 2018