Tillsyn av enskilda avlopp i Tyresö

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer mellan åren 2016 och 2021 att besöka cirka 700 fastigheter i Tyresö kommun med enskilda avlopp.

Områden som ska inspekteras 2019

Vi kommer att inspektera ca 70 fastigheter i delar av Ällmora samt öster om Breviksmaren på Brevikshalvön att inspekteras. Tillsyn sker under vecka 36-40. Vilka områden som ingår i årets tillsyn framgår av kartan nedan.

Vem din handläggare är och kontaktuppgifter till denna framgår i ditt informationsbrev som skickas ut under februari. Informationsbrevet finns även längre ner på denna sida.

Vem din handläggare är och kontaktuppgifter till denna framgår i ditt informationsbrev som skickats ut under februari. Informationsbrevet finns även längre ner på denna sida. Kontakta oss om du har behov av att närvara vid tillsynen, t.ex. om det finns en vägbom eller om avloppet är svårtillgängligt.

Vi har begärt ut handlingar, t.ex. tillstånd för enskilt avlopp, från kommunens arkiv för de fastigheter som ingår i årets tillsyn. Dessa handlingar läggs in i våra register.

Tillsynen:
1. Informationsbrev med svarsenkät skickas ut till berörda fastighetsägare.
2. Informationsmöte hålls för berörda fastighetsägare (se brev).
3. Avloppen kontrolleras i utvalda delar av kommunen, se kartor nedan.
4. En skriftlig bedömning på avloppens status skickas ut.

Infobrev avloppsinventeringen Tyresö 2019_

Presentation Tyresö 2019

Svarsenkät inventering 2019

VA-rådgivning infoblad smohf

 

Du kan ansöka innan tillsynen om du redan nu vet att ditt avlopp inte uppfyller gällande krav på rening av avloppsvatten kan du ansöka om tillstånd för att anlägga ett nytt avlopp innan tillsynen. Vi vill i sådant fall få in en komplett ansökan senast den 24 maj 2019. Vi tar ut en avgift för prövning av ansökan.

Ansökan för enskilt avlopp

Tillsyn enskilda avlopp Tyresö kommun 2016

VA-rådgivning

VA-rådgivning är en opartisk och kostnadsfri tjänst för dig som har eller planerar för enskilt avlopp. VA-rådgivningen ger tips och råd inom området enskilt avlopp i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommun. VA-rådgivningen kan svara på frågor gällande t.ex. tekniklösningar samt regler och riktlinjer i kommunerna.

 

Senast uppdaterad: 22 mars, 2019