Tillsyn av enskilda avlopp

Förbundet ansvarar för tillsynen på de enskilda avloppsanordningar som finns i våra tre kommuner. Syftet med tillsynen är att se till att bristfälliga avlopp åtgärdas för att skydda människors hälsa och miljön. Avloppsvatten som inte renas tillräckligt är en risk både för människors hälsa och för miljön (tarmbakterier kan förorena kringliggande vattenbrunnar och näringsämnen förs ut till vattendrag och hav med övergödning och algblomning som följd). Äldre enskilda avlopp uppfyller inte dagens krav på rening. Genom att byta ut äldre anläggningar kan vi minska utsläppen av föroreningar.

Klicka här för mer information om hur du ansöker om enskilt avlopp

Senast uppdaterad: 21 februari, 2019