Badvatten

Normalt brukar badvattnet hålla mycket bra kvalitet i Haninges, Tyresös och Nynäshamns havs- och insjöbad. Ibland kan det förekomma förhöjda halter av bakterier och då tas ett nytt prov. Skulle badvattnet visa sig vara otjänligt eller om riklig algblomning förekommer sätts skyltar upp och information läggs ut på vår hemsida.

Badvattnet provtas regelbundet
Den officiella badsäsongen i Stockholms län är mellan den 21 juni – 15 augusti.  Minst tre gånger varje sommar tas prover på utvalda badplatser för att kontrollera att badvattnet håller så bra kvalitet att det är badbart. Resultaten från proverna läggs sedan ut på Havs- och vattenmyndighetens hemsida Badplatsen. Där finns uppgifter om de flesta officiella badplatserna i Sverige.Om bakteriehalterna är för höga kan den som badar bli sjuk.

Förvaltning av badvatten, (EU) 2006/7: Badvattendirektivet.

Algblomning
När växtplankton förekommer i så stor mängd att vattnet grumlas, färgas eller täcks av tydliga ansamlingar av flytande massor i vattenytan, talar man om algblomning. Normalt är algblomningar viktiga och utgör föda för bland annat djurplankton men vissa arter kan producera gifter vilket kan innebära hälsorisker för människor och djur.

Algblomningen kan ha skiftande utseende på grund av art och mängd. Vattnet kan vara grönt, blågrönt, gulaktigt eller rött till rödbrunt, tydligt grumligt eller fyllt av små tråd- eller prickformiga växtplankton. Algmassorna kan täcka hela fjärdar och sjöar eller vara begränsade till några kvadratmeter stora ytor. Ofta koncentreras de vid stränder och kring uddar. Vatten kan även färgas av andra orsaker som till exempel av sporer och pollen.

Algblomningar uppträder i stort sett under hela året, men risken för giftiga alger är störst under juli-augusti och delar av hösten. Varmt och lugnt sommarväder gynnar blomningen medan blåsigt väder ofta får algblomningen att brytas upp och försvinna.

Risker med algblomning
Undvik att bada när vattnet är uppenbart grumligt eller färgat av ansamlingar av alger. Även en tid efter att algblomningen försvunnit kan giftet finnas kvar. Drick aldrig ”blommande” vatten. Kokning förstör inte alggifterna. Håll småbarn och husdjur borta från vattnet och strandkanten när algblomning pågår. Små barn får ofta kallsupar och får oavsiktligt i sig stora mängder vatten. Hundar dricker ofta vattnet och det finns rapporter om hundar som dött av att ha druckit vattnet.

Symptomen liknar de som uppkommer vid matförgiftning: illamående, kräkningar, diarré, ögonbesvär, huvudvärk och ibland feber. Har du fått något eller några av dessa symptom, kontakta läkare. Duscha alltid efter bad i blommande vatten och se till inga växtplanktonrester blir kvar. Hos djur är symptomen  kräkningar och diarré. Har djuret fått i sig stora mängder vatten kan det få kramper och bli medvetslösa. Djur som uppvisar symptom måste snabbt få veterinär behandling. Har djuret badat ska det snarast sköljas av och torkas.

Senast uppdaterad: 22 maj, 2017