Vatten & avlopp

I våra tre medlemskommuner Tyresö, Haninge och Nynäshamn är det vi på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som ansvarar tillsyn av vatten och avlopp.

I menyn till vänster kan du bland annat läsa om badvatten, dricksvatten och vad som krävs när man anlägger en enskild avloppanläggning.

Taxa
Kostnaden för en avloppsansökan varierar beroende på vad det är för avlopp du söker för.

Om du enbart söker för att anlägga BDT-avlopp blir kostnaden 9 200 kronor (motsvarande 8 timmar). För en ansökan om både WC- och BDT-avlopp tar vi 10 925 kronor (9,5 timmar) och en ansökan om WC till sluten tank där godkänt BDT-avlopp redan finns kostar 5 175 kronor (4,5 timmar).

Om du vill göra en ändring av ditt befintliga avlopp som skiljer sig från det du får göra enligt ditt tidigare tillstånd måste du ansöka om ändring av avlopp. Vi tar betalt för den faktiska tiden vi lägger ner i ärendet.

Senast uppdaterad: 30 maj, 2017