Vatten & avlopp

I våra tre medlemskommuner Tyresö, Haninge och Nynäshamn är det vi på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som ansvarar tillsyn av vatten och avlopp.

I menyn till vänster kan du bland annat läsa om badvatten, dricksvatten och vad som krävs när man anlägger en enskild avloppanläggning.

Taxa
Kostnaden för en avloppsansökan varierar beroende på vad det är för avlopp du söker för.

Om du enbart söker för att anlägga BDT-avlopp blir kostnaden 9 200 kronor (motsvarande 8 timmar). För en ansökan om både WC- och BDT-avlopp tar vi 10 925 kronor (9,5 timmar) och en ansökan om WC till sluten tank där godkänt BDT-avlopp redan finns kostar 5 175 kronor (4,5 timmar).

Om du vill göra en ändring av ditt befintliga avlopp som skiljer sig från det du får göra enligt ditt tidigare tillstånd måste du ansöka om ändring av avlopp. Vi tar betalt för den faktiska tiden vi lägger ner i ärendet.

Ladda ner dokument

Ansökan om avlopp

För att få inrätta en avloppsanläggning måste du först ansöka om tillstånd. Om du redan har en anläggning och ska göra förbättringar på den är du skyldig att göra en anmälan. Blanketten du använder finns här. I broschyren ”Enskild avloppsanordning” kan du läsa mer om vad en ansökan ska innehålla och övriga krav som ställs beroende på hur du vill utforma din anläggning. Det är viktigt att ansökan/anmälan innehåller informationen enligt denna broschyr. Handläggningstiden blir kortare när ansökan är komplett.

Kompletteringar till denna blankett
Senast uppdaterad: 26 juli, 2017