Vatten & avlopp

För att anlägga ett enskilt avlopp behöver du tillstånd och en slutredovisning av anläggningen behövs innan den får användas. Välkommen med din ansökan.

 

Taxa
Kostnaden för en avloppsansökan varierar beroende på vad det är för avlopp du söker för.

  • Ansökan att anlägga BDT-avlopp kostar 9 760 kronor (8 timmar)
  • Ansökan att anlägga både WC- och BDT-avlopp kostar 11 590 kronor (9,5 timmar)
  • Ansökan att installera WC till sluten tank där godkänt BDT-avlopp redan finns kostar 5 490 kronor (4,5 timmar)

Ändring av avlopp
Om du vill göra en ändring av ditt befintliga avlopp som skiljer sig från det du får göra enligt ditt tidigare tillstånd måste du ansöka om ändring av avlopp. Vi tar betalt för den faktiska tiden vi lägger ner i ärendet.

Utbildning är nyckeln till en korrekt ansökan
Att anlägga nytt avlopp är en stor händelse för dig som husägare. Vi tror att kunskap underlättar anläggningen av ditt avlopp och vill därför tipsa om kommunens VA-rådgivning som svarar på frågor om avlopp. Det finns även mycket bra information på webben. En av vår favoritsidor är avloppsguiden som är en nationell kunskapsbank om enskilda avlopp med information riktad till fastighetsägare.

Besök gärna avloppsguiden som har lärorik information och fokus på dig som husägare. 

Vad krävs för att anlägga en enskild avloppsanläggning?
Läs mer här vad du ska ha tänka på

Ladda ner dokument

Avloppsansökan

För att få inrätta en avloppsanordning måste du först ansöka om tillstånd. Det gäller också dig som behöver uppgradera befintlig anordning.

I broschyren ”Enskilt avlopp” och "checklistan för ansökan/anmälan" kan du läsa mer om vad ansökan ska innehålla och vilka övriga krav som ställs beroende på hur du vill utforma din anordning. En komplett ansökan som innehåller information enligt denna broschyr ger en kortare handläggningstid och du får ditt tillstånd snabbare.

Kompletteringar till denna blankett
Senast uppdaterad: 26 juni, 2018