Verksamheter utan anmälningsplikt

Det finns offentliga lokaler som inte har anmälningsplikt, men ändå ska ha en fungerande egenkontroll och som vi har tillsyn över.

Exempel på verksamheter utan anmälningsplikt

  • Tillfälligt boende – hotell, pensionat eller likande lokaler där allmänheten erbjuds tillfällig bostad och campinganläggningar
  • Idrottsanläggningar – Sporthallar, gym
  • Hygienisk verksamhet som inte innebär risk för blodsmitta – Frisör, massage, naprapat
  • Vårdlokaler och annat omhändertagande – sjukhem, ålderdomshem, häkten

Alla verksamheter ska uppfylla kraven i aktuella lagar och regler
Oavsett om du behöver anmäla din verksamhet till förbundet eller inte, så ska du uppfylla kraven i de lagar och regler som är aktuella för just din verksamhet. Det innebär att vi kan komma att göra en inspektion hos dig. Därför kan det vara bra att du redan från början utformar dina lokaler utifrån de krav som finns.

Din verksamhet kan omfattas av andra lagar utöver miljöbalken
Om du t.ex. serverar frukost eller annan mat, eller har en anläggning för dricksvatten omfattas du av livsmedelslagstiftningen. Då ska du även göra en anmälan om registrering. Läs mer om registrering av livsmedelsverksamheter. Verksamheten kan även behöva bygglov eller bygganmälan. Ta kontakt med din kommuns bygglovsenhet för mer information.

Information hos andra myndigheter
Folkhälsomyndigheten
Haninge
Nynäshamn
Tyresö 

Egenkontroll för ej anmälningspliktiga lokaler

Senast uppdaterad: 9 september, 2019