Solarium

Ägare av solarieverksamhet ska anmäla sin verksamhet till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som är tillsynsmyndighet i Haninge, Nynäshamns och Tyresö kommuner.

Anmälan av verksamhet och anmälan om ändring
Solarier ska anmälan sig till förbundet. Blankett för anmälan hittar du nedan.

Innan du anmäler din verksamhet är det viktigt att du tar reda på vad som gäller för din verksamhet. Fyll i alla uppgifter och bifoga de dokument som krävs för din typ av verksamhet.  Anmälan ska lämnas hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

Ska du göra större förändringar i din verksamhet? Då skickar du in en ändringsanmälan till oss senast sex veckor innan förändringsarbetet påbörjas. Exempel på större förändringar är flytt till annan lokal, ombyggnation i lokalen, byte av verksamhetsutövare eller utökad verksamhet.

Åldersgräns
Från och med 1 september 2018 kommer att vara 18-årsgräns för att sola solarium. Den som driver ett solarium måste då förvissa sig om att användaren har fyllt 18 år. En tydlig skylt om åldersgränsen måste därför finnas uppsatt på solariet. Läs mer om detta på strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Solarieföreskrifterna, krav på solarier och tillsyn
Syftet med Strålskyddslagen är att skydda miljön, människors och djurs hälsa mot strålning. Strålsäkerhetsmyndigheten har utfärdat föreskrifter om solarier (SSMFS 2012:5).

Läs mer om solarier och tillsyn på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats och i förbundets informationsblad ”Solarieverksamhet” nedan:

Ladda ner dokument

Anmälan av verksamhet – lokaler i offentlig miljö

Den här blanketten använder du som ska starta en verksamhet där lokaler med anmälningsplikt ingår. Exempel på anläggningar är skolor, fritids och förskolor, bassängbad, fotvård, tatuerare och solarier.

Ändring av befintlig verksamhet

Den här blanketten använder du som ska göra större förändringar i din verksamhet, t.ex. flytt till annan lokal, ombyggnation i lokalen, byte av verksamhetsutövare eller utökad verksamhet.

Senast uppdaterad: 18 mars, 2018