Anmälan

Skicka in anmälan till förbundet senast 6 veckor innan verksamheten öppnar

Anmälan ska göras i god tid innan start
Anmälan ska skickas in senast sex veckor innan verksamheten öppnar. Anmälningsblankett finns nedan eller kan beställas genom att ringa till servicetelefonen, 08-606 73 00. Kontakta även bygglov i din kommun eftersom det kan krävas  bygglov och bygganmälan enligt plan- och bygglagen.

Till anmälan bifogar du:

  • Ritning över lokalen
  • Beskrivning av ventilationen
  • Ventilationskontroll och luftflödesmätning (för större verksamheter)
  • En enkel beskrivning av rutiner för egenkontroll

I rutiner för egenkontroll ingår städrutiner, hygien- och smittskyddsrutiner, avfallshantering, kemikaliehantering samt information om eventuella risker till kunden och rutin för att följa upp eventuella klagomål.

Taxa och avgifter
Vi tar ut avgift för anmälan av hygienlokal enligt gällande miljöbalkstaxa. Läs mer om avgifter och taxa för hygieniska verksamheter under taxa för miljöbalken.

Miljösanktionsavgift vid utebliven eller sen anmälan
Om lokalen tas i bruk innan anmälan om verksamhet eller anmälan om förändring gjorts till förbundet debiteras en miljösanktionsavgift enligt förordning (2012:259) om miljösanktionsavgift. Läs mer om miljösanktionsavgift på hemsidan för Kammarkollegiet (som är en statlig myndighet).

Information hos andra myndigheter
Haninge
Nynäshamn
Tyresö 

Ladda ner dokument

Anmälan av verksamhet – lokaler i offentlig miljö

Den här blanketten använder du som ska starta en verksamhet där lokaler med anmälningsplikt ingår. Exempel på anläggningar är skolor, fritids och förskolor, bassängbad, fotvård och tatuerare .

Ändring av befintlig verksamhet

Den här blanketten använder du som ska göra större förändringar i din verksamhet, t.ex. flytt till annan lokal, ombyggnation i lokalen, byte av verksamhetsutövare eller utökad verksamhet.

Senast uppdaterad: 26 juli, 2017