Hygienlokaler

Hygieniska verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds behandling genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg är anmälningspliktiga.

Behandlingar som är anmälningspliktiga
Akupunktur, piercing, tatuering, medicinsk fotvård och injektionsbehandling räknas som anmälningspliktiga verksamheter. Kontakta oss redan i planeringsstadiet – då finns större chans att du inte behöver göra ändringar i efterhand. Information om anmälan och blanketter hittar du under anmälan i menyn till vänster.

Du hittar mer information om hygieniska verksamheter på Socialstyrelsens hemsida: Socialstyrelsens allmänna råd; Yrkesmässig hygienisk verksamhet – Piercing, tatuering, fotvård, massage med mera. På
Karolinska universitetslaboratoriets hemsida kan du hitta information om sportester.

Läs gärna våra informationsblad för egenkontroll och allmänna hänsynsreglerna som du hittar nedan.

Senast uppdaterad: 18 mars, 2018