Verksamheter med anmälningsplikt

Vissa offentliga lokaler är anmälningspliktiga enligt miljöbalken, till exempel skolor, förskolor, bassängbad och kosmetiska solarier.

Verksamheter med anmälningsplikt 

  • Hygien lokaler
  • Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.
  • Skola/förskola/fritids (förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter)
  • Kosmetiska solarier

Läs mer i Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (38§) om vilka verksamheter som har anmälningsplikt.

Du som ska öppna solarier hittar viktig information på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

Din verksamhet kan omfattas av andra lagar utöver miljöbalken
Om du t.ex. serverar frukost eller annan mat omfattas du av livsmedelslagstiftningen. Då ska du även göra en anmälan om registrering. Läs mer om registrering av livsmedelsverksamheter. Verksamheten kan även behöva bygglov eller bygganmälan. Ta kontakt med din kommuns bygglovsenhet för mer information.

Anmälan senast 6 veckor innan verksamheten startar
Anmälan ska skickas in till oss på Södertörns- miljö och hälsoskyddsförbund i god tid senast 6 veckor innan verksamheten startar (gäller både nya verksamheter och vid större förändringar). Ansökningsblankett hittar du nedan.

Miljösanktionsavgift vid utebliven eller sen anmälan
Om lokalen tas i bruk innan anmälan om verksamhet eller anmälan om förändring gjorts till förbundet debiteras en miljösanktionsavgift enligt förordning (2012:259) om miljösanktionsavgift. Läs mer om miljösanktionsavgift på hemsidan för Kammarkollegiet (som är en statlig myndighet).

Information hos andra myndigheter
Folkhälsomyndigheten
Hälsoskydd vid tillfälligt boende
Haninge
Nynäshamn
Tyresö 

Ladda ner dokument

Anmälan av verksamhet – lokaler i offentlig miljö

Den här blanketten använder du som ska starta en verksamhet där lokaler med anmälningsplikt ingår. Exempel på anläggningar är skolor, fritids och förskolor, bassängbad, fotvård och tatuerare .

Ändring av befintlig verksamhet

Den här blanketten använder du som ska göra större förändringar i din verksamhet, t.ex. flytt till annan lokal, ombyggnation i lokalen, byte av verksamhetsutövare eller utökad verksamhet.

Registrering av livsmedelsanläggning

Skicka in anmälan om registrering och riskklassning till oss på förbundet senast två veckor innan du öppnar, tar över en befintlig anläggning, ändrar sortiment, eller bygger om.

Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter noga och lämna gärna extra information om din verksamhet och/eller sortiment så att du kan komma igång två veckor efter att du skickat in en komplett ifylld anmälan.

Kompletteringar till denna blankett

Anmälan om dricksvattenanläggning – registrering och underlag för riskklassificering

Alla enskilda dricksvattenbrunnar och vattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller tillhandahåller mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn ska registreras. Detsamma gäller vattentäkter som används till allmänheten (t.ex. skola och förskola, café, restaurang, camping, gästhamn, friluftsanläggning). Dessa verksamheter ska anmälas/ansökas om som livsmedelsanläggning respektive lokal (se meny till höger).

I samband med att du registrerar din dricksvattenanläggning ska du även skicka in ett förslag till provtagningsprogram (se nedan).

Läs även infobladet om fettavskiljare till enskilt avlopp.

Kompletteringar till denna blankett
Senast uppdaterad: 15 januari, 2019