Lokaler öppna för allmänheten

Vi har tillsyn över verksamheter och lokaler som är öppna för allmänheten. Målet med hälsoskyddstillsynen är att ta bort och förebygga problem som kan skada människors hälsa.

Alla verksamheter ska uppfylla kraven i aktuella lagar och regler

Exempel på verksamheter är förskolor och skolor, bad- och idrottsanläggningar, tillfälliga boenden, frisörer, fotvård och piercing. Oavsett om du behöver anmäla din verksamhet till förbundet eller inte, så ska du uppfylla kraven i de lagar och regler som är aktuella för just din verksamhet. Läs mer i menyn till vänster om olika verksamheter och om de är anmälningspliktiga eller ej.

Information hos andra myndigheter

Folkhälsomyndigheten

Smittskydd Stockholm

Boverket

Strålsäkerhetsmyndigheten

Senast uppdaterad: 27 mars, 2020