Kemikalier

Som privatperson eller företagare är du skyldig att byta ut en miljöfarlig produkt mot en mindre farlig produkt när det är möjligt.

Många kemikalier använder vi utan att tänka på att det finns alternativ. I hemmet och på fritiden används en hel del produkter som är miljö- eller hälsoskadliga, till exempel båtbottenfärger, lösningsmedel, fotokemikalier, rengöringsmedel och oljor.

Som privatperson eller företagare är du skyldig att byta ut en miljöfarlig produkt mot en mindre farlig produkt när det är möjligt. Den så kallade produktvalsprincipen gäller alla kemikalier och innebär att du alltid ska välja den produkt som gör minst skada på människa och miljö. Rester av kemikalier, som färgrester eller trasor som har använts tillsammans med lösningsmedel eller färg, klassas generellt som farligt avfall och måste tas omhand på ett särskilt sätt.

Lagar och regler
Det finns regler om kemikalier i miljöbalken och i förordningar och föreskrifter.
Läs mer om kemikalier och EU:s gemensamma kemikalielagstiftning REACH på Kemikalieinspektionens webbplats

 

Ladda ner dokument

Spridning av kemiska bekämpningsmedel

Miljöbalken ställer krav på att alternativa metoder och tekniker ska övervägas. Vilka alternativ till kemisk bekämpning har ni övervägt och varför har dessa valts bort? Kom ihåg att anmälan/ansökan ska vara förbundet tillhanda minst fyra veckor före planerad bekämpning.

Senast uppdaterad: 28 juni, 2018