Mobila verksamheter

Du som vill öppna en mobil livsmedelsverksamhet ska vara registrerad. En mobil livsmedelsanläggning innebär att själva anordningen som livsmedlen hanteras i går att flytta. Exempel på anläggningar är vagnar, fordon eller tält.

Registrera din mobila verksamhet innan du startar
Anmälan om registrering skickar du in till oss på förbundet (eller den kommun där verksamheten huvudsakligen kommer att bedrivas) senast två veckor innan din verksamheten öppnar. Du kommer att få ett skriftligt beslut från förbundet att verksamheten är registrerad. Anmälningsblankett hittar du nedan.

Vid både tillfälliga verksamheter och mobila anläggningar kan det vara bra att ha beslutet om registrering/kopia på beslutet i själva livsmedelslokalen. Om du hanterar livsmedel någon enstaka gång kan det räknas som tillfällig verksamhet och behöver inte alltid registreras.

Alla livsmedelsföretag riskklassas och får betala årlig avgift för kontroll av verksamheten. Läs mer om riskklassning och avgifter här.

Krav på mobila verksamheter
Du som livsmedelsföretagare är ansvarig för att de livsmedel som säljs är säkra och att din hantering och lokalen följer gällande lagar och regler. Mer information om egenkontroll, krav på lokaler, märkning och annat hittar du i menyn till vänster och på Livsmedelsverkets hemsida.

Vi kontrollerar riskerna med mathanteringen när vi gör våra inspektioner. Vi tittar på utrustningen på försäljningsplatsen, vilka rutiner ni har för att vara säkra på att kunderna serveras säker mat och  försäkrar oss om att alla som arbetar på plats har de kunskaper som behövs för att hantera maten på ett säkert sätt.

Ladda ner dokument

Registrering av livsmedelsanläggning

Skicka in anmälan om registrering och riskklassning till oss på förbundet senast två veckor innan du öppnar, tar över en befintlig anläggning, ändrar sortiment, eller bygger om.

Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter noga och lämna gärna extra information om din verksamhet och/eller sortiment så att du kan komma igång två veckor efter att du skickat in en komplett ifylld anmälan.

Kompletteringar till denna blankett
Senast uppdaterad: 28 juni, 2018