Registrera ditt livsmedelsföretag

Öppnar du en verksamhet i någon av våra medlemskommuner ska du anmäla detta till oss senast två veckor innan du börjar. Ändringar i verksamheten såsom ägarbyten, ombyggnationer eller om sortimentet utökas ska också anmälas till oss.

Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet
Alla livsmedelsföretag ska registrera sig senast två veckor innan start. Anmälan är till för att vi ska få information om din verksamhet och när du har tänkt starta den. Även vid ägarbyten, ombyggnationer och om sortimentet utökas ska anmälan göras. Så här gör du:

  • Ladda ned och fyll i blanketten ”Registrering av livsmedelsanläggning”.
  • Skicka in blanketten till oss senast två veckor innan du öppnar.
  • Två veckor räknas från den dagen en rätt ifylld anmälan kommit in till oss på förbundet.
  • Om uppgifterna du lämnat är ofullständiga kontaktar vi dig för komplettering.
  • När anmälan är komplett får du ett registreringsbeslut från oss och du kan starta verksamheten efter tio arbetsdagar.

Läs mer i servicegarantin ”Ska du starta livsmedelsföretag” och om  avgifter och riskklassning . Tänk på att du kan behöva ta kontakt med andra myndigheter också såsom bygglov och vatten och avlopp i din kommun: Haninge; Nynäshamn; Tyresö . I menyn till vänster och på Livsmedelsverkets hemsida hittar du mer information för livsmedelsföretagare.

Godkännande hos livsmedelsverket
Krav på godkännande gäller större animalieanläggningar som levererar sina produkter till andra livsmedelsföretag. Det är endast livsmedelsverket som utfärdar godkännande. Kontakta livsmedelsverket för ansökan om tillstånd.

Sanktionsavgifter
Nytt från och med 1 januari 2019 är att vi ska besluta om sanktionsavgift om en livsmedelsföretagare inte registrerar sin verksamhet i tid. Detta gäller även vid övertagande av befintlig livsmedelsverksamhet. Se Livsmedelslag (2006:804) 30§ om sanktionsavgifter.

Ladda ner dokument

Registrering av livsmedelsanläggning

Skicka in anmälan om registrering och riskklassning till oss på förbundet senast två veckor innan du öppnar, tar över en befintlig anläggning, ändrar sortiment, eller bygger om.

Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter noga och lämna gärna extra information om din verksamhet och/eller sortiment så att du kan komma igång två veckor efter att du skickat in en komplett ifylld anmälan.

Kompletteringar till denna blankett

Avregistrering av livsmedelsanläggning

När du upphör med din verksamhet ska du skicka in en anmälan om avregistrering. Tänk på att du ändå får betala årsavgift för det året som du avregistrerar din verksamhet.

Anmälan om dricksvattenanläggning – registrering och underlag för riskklassificering

Alla enskilda dricksvattenbrunnar och vattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller tillhandahåller mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn ska registreras. Detsamma gäller vattentäkter som används till allmänheten (t.ex. skola och förskola, café, restaurang, camping, gästhamn, friluftsanläggning). Dessa verksamheter ska anmälas/ansökas om som livsmedelsanläggning respektive lokal (se meny till höger).

I samband med att du registrerar din dricksvattenanläggning ska du även skicka in ett förslag till provtagningsprogram (se nedan).

Läs även infobladet om fettavskiljare till enskilt avlopp.

Kompletteringar till denna blankett

Anmälan av verksamhet – lokaler i offentlig miljö

Den här blanketten använder du som ska starta en verksamhet där lokaler med anmälningsplikt ingår. Exempel på anläggningar är skolor, fritids och förskolor, bassängbad, fotvård och tatuerare .

Senast uppdaterad: 6 maj, 2019