Svamp

Svampplockning är för många ett stort nöje på hösten. Varje år inträffar dock allvarliga förgiftningsfall efter att man ätit svamp. När du ger dig ut i svampskogen är det därför av största vikt att känna till vilka svampar som är värda att ta med sig hem och vilka du absolut inte ska plocka.

Råd vid svampplockning
1. Ta alltid med en aktuell svampbok eller svampkarta.
2. Vrid loss svampen försiktigt så att hela roten kommer med.
3. Lägg svampen i en rymlig korg.
4. Plocka inte de sorter som är tveksamma.
5. Grovrensa svampen i skogen.

Var försiktig med svamp
Vid misstanke om att du ätit giftig svamp ska du kontakta giftinformationscentralen eller närmaste sjukhus. Finns svamprester kvar är det viktigt att du sparar dem så att de senare kan artbestämmas. Ring 112 vid förgiftning och begär giftinformation. Dagtid kan du ringa 08- 33 12 31 om du har frågor om akuta förgiftningar. Allvarligare svampförgiftningar visar ofta symtom först 8 – 24 timmar efter förtäringen. Får du illamående och kräkningar inom några timmar efter en svampmåltid kan det vara en lindrig svampförgiftning av mag- eller tarmretande gifter.

Visste du detta om svamp
Svamp har hög vattenhalt, ca 90 procent. Halten näringsämnen är generellt låg. Liten mängd protein finns, men saknar i praktiken värde som näringskälla. Vitamin B och C förekommer och i svamp som vuxit i solen finns också något D-vitamin, vilket annars saknas i grönsaker. Svamp förökar sig genom sporer som faller ner från mogna svampar och ger upphov till underjordiskt mycelium. Svampar saknar det gröna färgämnet klorofyll.

Livsmedelsverket har mer information om svamp.

Senast uppdaterad: 28 juni, 2018