Om matförgiftning

Varför blir vi matförgiftade?
Matförgiftning brukar man vanligtvis kalla sådana besvär som uppstår efter att man har ätit dåliga livsmedel. Maten kan ha blivit förorenade av bakterier eller virus som vuxit till sig i livsmedel som förvarats på ett felaktigt sätt, till exempel för varmt eller nära något som varit smutsigt.

Vanliga symptom är diarréer, kräkningar eller magont. Symptomen kan uppträda allt ifrån en halvtimme efter det att man åt till över flera dygn senare, beroende på vad som orsakat matförgiftningen.

Vinterkräksjukan
Den vanligaste orsaken till matförgiftningar på vinterhalvåret är vinterkräksjuka. Vinterkräksjukan orsakas av ett virus som är mycket smittsamt. Det räcker med ett mycket litet antal virus för att du ska bli sjuk.

Om en person just innan sjukdomen brutit ut har lagat mat kan samtliga som äter insjukna. Detta gäller även om den som lagar mat har varit sjuk och lagar mat. Smittskyddsenheten säger att man är mycket smittsam dygnen efter sista symptom i form av kräkning och diarré. Om du ställer sig i köket för tidigt efter att du varit sjuk kan smittan vara där.

Många tillämpar 48h-regeln, där man är hemma i 48 h efter sista symptom. Virus har påvisats i avföring 2 veckor efter insjuknande. Var därför extra noga med hygienen när den som varit sjuk kommit tillbaka till jobbet.

Viruset dör vid upphettning. Om maten hettats upp till minst 72 grader dör viruset, men om du till exempel har skurit sallad eller rensat räkor så kan virus från händer eller droppar i utandningsluften ha smittat livsmedlen.

Att tänka på vid sjukdom

  • Släng alla livsmedel som kan ätas utan upphettning om du lagat mat när du blev sjuk.
  • Stanna hemma 48 h efter sista kräkning eller diarré!
  • Om personal blivit sjuk: rengör toalett, dörrhandtag, redskap mm som den sjuke kan ha kommit i kontakt med.

Mer information

Tabell med symptom och risklivsmedel

Livsmedelsverket, matförgiftning

Folkhälsomyndigheten, smittskydd och beredskap

Region Örebro läns information om ”Stoppa spridning av vinterkräksjukan”

Senast uppdaterad: 5 februari, 2019