Rutiner för egen kontroll

Alla som har en verksamhet där livsmedel hanteras måste ha ett system för egen kontroll. Det gäller både dig som har restaurang, kiosk, livsmedelsbutik, bageri eller annan typ av livsmedelsverksamhet.

Vem ansvarar för egen kontrollen?
Om du har en verksamhet där du hanterar eller säljer livsmedel, är det du som har ansvaret för att planera och kontrollera din verksamhet, så att de livsmedel som saluhålls eller serveras är säkra att äta och har rätt märkning och sammansättning.

Ta reda på riskerna
Din egenkontroll ska minimera riskerna i verksamheten: Ta reda på i vilka situationer livsmedlen kan bli farliga att äta, eller få felaktig märkning och sammansättning, samt ta fram rutiner för att förhindra sådana risker.

Det här ska ingå i egen kontrollen
Vilka rutiner, instruktioner och planer som behövs beror på vilka risker som finns i verksamheten. Rutinerna ska tala om vilka eventuella gränsvärden som gäller och hur man ska agera om gränsvärdena överskrids. Egen kontrollen ska vara anpassad till verksamheten och innehålla rutiner och instruktioner för exempelvis :

  • personalens hygien,
  • mottagningen av varor,
  • kontroll av kyl- och frystemperaturer,
  • tillagning,
  • märkning,
  • städning och rengöring,
  • samt planer för utbildning och lokalunderhåll.

I menyn till vänster under fliken ”Exempel på egen kontroll och rutiner” hittar du dokument med mer detaljerad information om vad som kan ingå i ett egenkontrollprogram och som du kan ladda ned. Det finns även en mall för den egna kontrollen, som kan användas för att skapa rutiner i verksamheten. Vi har även lagt ut exempel på hur vissa blanketter och rutiner kan se ut. Observera att våra exempel bara är förslag, dina rutiner som du gör ska vara anpassade till hur din verksamhet är. Du hittar mer information om hygienregler och företagets egen kontroll på Livsmedelsverkets hemsida.

Analysresultat
När man skickar in livsmedel eller rengöringstester till ett laboratorium så får man ett analysresultat tillbaka. Dessa innehåller mycket information och det kan vara svårt att veta vad alla ord betyder. Vi har sammanställt en förklaring av många vanliga parametrar som står på analysprotokollet: ”Ordlista för analysresultat”. Vill du läsa mer går du till Livsmedelsverkets hemsida om provtagning och analyser.

Många branscher har egna riktlinjer för livsmedelshygien
Om du vill ha hjälp med din verksamhet när det gäller råd om hygien, egenkontroll och riktlinjer som branschen arbetat fram kan du vända dig till aktuell branschorganisation. Nedan hittar du länkar till några av de branschorganisationer som finns för livsmedelsverksamheter.

Sveriges servicehandel och fastfood

Sveriges bagare och konditorer

Svensk dagligvaruhandel

Svensk egenvård, branschorganisationen för företag inom egenvårdsbranschen

Senast uppdaterad: 9 januari, 2019