Lokaler hantering och hygien

Varje lokal och verksamhet har olika förutsättningar men ska ändå vara anpassad för den livsmedelsverksamhet som bedrivs där. Du som är verksamhetsutövare ansvarar för att lokalen fungerar, att det finns rutiner och att regler följs.

Det är svårt att ge bestämda riktlinjer för hur en lokal ska vara utformad. Varje lokal och verksamhet har olika förutsättningar. Lagstiftningen är flexibel och vissa problem kan lösas med bra rutiner vilket innebär att du som verksamhetsutövare ansvarar för att lokalen uppfyller lagstiftningens krav:

  • Livsmedelslokalen ska vara anpassad och utformad till den verksamhet som bedrivs.
  • Lokalen ska vara ren och hållas i gott skick.
  • Ytor ska vara täta, släta och lätta att rengöra.
  • Det ska finnas personaltoalett, omklädningsutrymme och tvättställ för handtvätt.

Vill du ha hjälp med lokalens utformning kan du kontakta konsulter som arbetar med utformning av livsmedelslokaler. Det finns också information om lokaler, hantering och hygien på livsmedelsverkets hemsida, eller läs mer i vårt  informationsblad ”Krav på livsmedelslokaler”.

Vi på förbundet kommer ut på kontroll först efter att registreringen är gjord av din livsmedelsverksamhet och då tittar vi på att lokalen är lämplig och att det finns rutiner som är anpassade för verksamheten.

Andra myndigheter kan också ställa krav

  • Kontakta bygglov i din kommun, Haninge;  Nynäshamn;  Tyresö , om du behöver bygga om i lokalen eftersom det kan krävas bygglov.
  • Alla verksamheter ska ha fettavskiljare eller på annat sätt hindra fett att komma ut i avloppsnätet. Kontakta VA-avdelningen i din kommun, HaningeNynäshamnTyresö , för frågor om fettavskiljare.
  • Har du en verksamhet kopplad till enskilt avlopp? Läs vårt informationsblad om fettavskiljare till enskilt avlopp som du hittar nedan.
Senast uppdaterad: 27 juli, 2017