Livsmedelskontrollen

Vår kontroll omfattar bland annat rådgivning till allmänhet och verksamheter, registrering av livsmedelsanläggningar, inspektioner och provtagning.

En inspektion
Vi inspekterar livsmedelsanläggningar efter ett bestämt tidsintervall som bestäms genom riskklassning (läs mer här). Kontrollen är oftast oanmäld om det är en verksamhet som redan är igång. Första besöket efter registrering är alltid ett bokat besök. Syftet med kontrollen är att se om verksamheten sköts på ett säkert sätt och att hanteringen och märkningen inte innebär någon risk för människors hälsa. Ibland tar vi också prover på livsmedel som skickas på analys.

Läs mer i menyn till vänster om ”Lokaler, hantering och hygien”, ”Rutiner för egen kontroll” samt ”Märkning och presentation”.

Livsmedelsverket har bra information om livsmedelskontroll, läs mer här.

Lagar som används vid bedömning 
När vi inspekterar en verksamhet så gör vi våra bedömningar utifrån gällande livsmedelslagstiftning. Lagstiftningen är målstyrd och går inte in på detaljer, inspektören gör en bedömning utifrån sin kompetens och erfarenhet. Om du är intresserad av att se vilken lagstiftning vi använder oss av, läs mer på livsmedelsverkets hemsida.

Senast uppdaterad: 1 februari, 2019