Avgifter och riskklassning

Alla verksamheter som ska registrera sig kommer att betala avgift för registrering, riskklassning och årlig kontroll av verksamheten. Avgifterna ska täcka de kostnader förbundet har för livsmedelskontrollen.

Avgift för registrering
För anmälan om registrering och underlag för riskklassning tar vi betalt för en timmes handläggningstid.

Årlig avgift och riskklassning
Vi riskklassar också din anläggning. Det innebär att vi gör en uppskattning av riskerna med din hantering som styrs dels av vad du gör, men också av din verksamhets storlek samt om du utformar någon sorts märkning, exempelvis har en egen meny. Riskklassningen är en bedömning av hur mycket tid vi varje år behöver ägna för kontroll av ditt företag. Tidsberäkningen styr storleken på den årliga avgiften du ska betala till oss. Årsavgiften kommer att tas ut fr.om. första verksamhetsåret.

Extra avgift vid brister
Om allvarliga brister upptäcks vid kontrollbesöket så krävs ett uppföljande besök. En extra kontroll innebär att vi tar ut en extra avgift, eftersom det inte ingår i din årliga avgift.

Mer information

Läs mer om avgifter under taxa enligt livsmedelslagstiftningen.

Här hittar du taxan.

Läs mer om riskklassning och lagstiftning på livsmedelsverkets hemsida.

 

 

Senast uppdaterad: 14 augusti, 2017