Näringsdeklaration

Näringsdeklarationen ska göras i tabellform och är obligatorisk på färdigförpackade livsmedel från och med den 13 december 2016.

Näringsdeklarationen innehåller information om energivärdet och mängden näring (fett och mättat fett, kolhydrater och sockerarter, protein och salt) som finns i livsmedel. Deklarerade värden ska representera livsmedlets genomsnittliga energi och näringsvärden. Genom provtagning eller beräkning av ingredienserna i livsmedlet, alternativt beräkningar av godkända uppgifter från exempelvis Livsmedelsverkets databas för livsmedel, kan du få fram värdena.

Läs gärna vårt informationsblad om ”Näringsdeklaration

På livsmedelsverkets hemsida hittar ni:

  • Information om näringsdeklaration och hjälp till hur ni som företag räknar ut näringen i ert livsmedel, sök ”näringsdeklaration”.
  • Krav på näringsdeklaration finns i förordning (EG) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna.
  • Livsmedel som är undantagna från kraven på näringsdeklaration finns i bilaga V.
  • Vitaminer och mineralämnen som får deklareras hittar du i bilaga XIII.
  • Riktlinjer för hur mycket energi- och näringsvärdena får avvika, sök ”vägledningar och information från EU-kommissionen”.

Vissa livsmedel är undantagna från kravet på näringsdeklaration.
Exempelvis småskalig produktion av livsmedel som levereras direkt till slutkonsument, butiker och restauranger inom länet eller angränsande län, eller obearbetade livsmedel som endast innehåller en ingrediens. Observera att det finns fler undantag från kraven på näringsdeklaration än de som nämns här.

Mer information
Förordning (EG) nr 1169/2011 om livsmedelsinformation

Senast uppdaterad: 27 juli, 2017