Märkning

Förpackade livsmedel ska vara märkta tydligt för att konsumenten ska kunna göra ett säkert och medvetet val.

Krav på tydligare märkning och information
Reglerna kring märkning av livsmedel är mycket omfattande.  En ny lagstiftning trädde i kraft den 13 december 2014 som förtydligar hur informationen på och kring livsmedel ska vara utformad. Det är du som företagare som ansvarar för att de varor du säljer är rätt märkta.

Mer information om de nya reglerna för märkning hittar du nedan i informationsbladet ”Märkningsregler”.

Du kan också läsa mer om information, märkning och påståenden på livsmedelsverkets hemsida och i informationsförordningen (EG) 1169/2011.

Allergener i oförpackade livsmedel
Restauranger, serveringar och andra som tillhandahåller oförpackade livsmedel, ska antingen skriftligt i menyn eller med någon typ av skyltning meddela hur gästen kan hitta uppgifter om det finns allergener i maten.

Förpackade livsmedel

  • Allergener (allergiframkallande ämnen) ska vara ”highlightade” så att de syns tydligare på förpackningen.
  • Teckenstorlek: 1,2 mm är den minsta tillåtna texten på stora förpackningar (0,9 mm gäller för små förpackningar).
  • Infrysningsdatum ska alltid anges på kött och fisk.
  • Vilka typer av olja som använts i livsmedlet ska framgå i ingrediensförteckningen.
  • Ursprungsmärkningen har utökats. Från och med 1 april 2015 gäller den förutom nötkött även gris, får, get och fjäderfä.
  • Informationskrav vid distansförsäljning innan köpet är avslutat.
  • Produkter som har näringsdeklaration ska ha uppgift om energivärde och mängden fett, mättat fett, kolhydrater, sockerarter, protein och salt.
  • Obligatorisk näringsdeklaration från och med den 13 december 2016 på flertalet förpackade livsmedel.
Senast uppdaterad: 27 juli, 2017