Störande lukter i bostaden

Matos, tobaksrök och avfall är exempel på lukter som ibland tar sig in från grannar och restauranger via exempelvis trapphus, ventilationssystemet eller uteluftventilerna.

Förebygg och åtgärda problemet
Håll uteluftsventilerna öppna i din bostad för att förebygga problemet. Dina fönster ska däremot vara stängda när du lagar mat eftersom dina grannar annars kan störas av matoset. Störs du av lukter utifrån kontaktar du först och främst din fastighetsägare. Bor du i bostadsrätt pratar du med föreningen.

Lukter kan komma utifrån via tilluftsventiler eller fönster, men även via otätheter i golv och från trapphus. Kommer lukten från en restaurang i närheten informerar du innehavaren om att du är störd av lukten.

Om fastighetsägaren inte försöker åtgärda problemet, åtgärden inte löser problemet eller den som stör inte slutar, kan du kontakta oss på förbundet.

Varför uppstår problemen?

  • Stängda uteluftsventiler – undertryck i lägenheten bildas när fönster och ventiler är stängda. Bakdrag skapas därmed i ventilerna och luft från andra lägenheter kommer in hos dig.
  • Otäta ventilationskanaler – gamla hus byggda främst innan 1950-talet kan ha murade ventilationskanaler som inte är täta.
  • Installation av köksfläkt – köksfläktar och så kallade paxfläktar i badrum som är kopplade till en gemensam ventilationscentral kan orsaka bakdrag.
  • Otätheter i huset– äldre hus kan ha otäta väggar vilket gör att sprickor och hål skapar kanaler där lukt kan passera.
  • Trapphus – när det blir ett övertryck i lägenheten, jämfört med trapphuset, bildas en luftström som tar sig ut från lägenheten. Detta gäller även för sopnedkast och underliggande garage.
  • Lukt utifrån – öppna fönster eller friskluftsventilationer som är placerade nära andra ventilationer eller fönster gör att lukter kan komma in i bostaden.
  • Lukt inifrån – fukt- och mögelskador samt uttorkat vattenlås eller golvbrunn kan orsaka dåliga lukter.

Mer information finns hos Boverket.

Senast uppdaterad: 28 juni, 2018