Skadedjur & ohyra i bostad

Bostäder ska hållas fria från skadedjur. Möss, råttor, mjölbaggar och silverfiskar är exempel på skadedjur och ohyra som kan göra stor skada i ditt hem genom att angripa livsmedel, textilier och träslag. Har du problem med detta i ditt hem?

Vad är ohyra och skadedjur?
Mjölbaggar, ängrar, myror, silverfiskar och flugor räknas som ohyra. En insekt klassas som ohyra när den befinner sig på en olämplig plats och i olämpligt antal. Detsamma gäller för skadedjur. Möss, råttor, sorkar, lämlar, kråkor, måsar samt vissa duvarter är exempel på skadedjur. Vilda djur som rådjur, grävlingar och vildkatter anses även som skadedjur när de förstör vid din bostad eller påverkar din hälsa negativt.

Du som bor i flerfamiljshus
Klagomål på skadedjur i flerbostadshus ska i första hand tas upp med din hyresvärd eller med styrelse i bostadsrättsföreningen. I vissa fall finns kontaktuppgifter till saneringsföretag på anslagstavlan i porten.

När du bor i ett enfamiljshus
Äger du en villa eller ett radhus ansvarar du själv för att hålla ohyra och skadedjur borta. Ofta är en skadedjursförsäkring kopplad till din villa- och hemförsäkring. Kontakta alltid ditt försäkringsbolag innan du beställer sanering.

Hur du blir av med ohyra och skadedjur
Städning är ett enkelt sätt att hålla skadedjur och ohyra borta. Håll rent i bostadsutrymmen, lagerlokaler och liknande, så att insekter inte får chans att föröka sig. Fastigheten bör vara råttsäkrad så att gnagare inte kan komma in. Soprummen ska vara täta och soptunnorna bör alltid vara hela. Detsamma gäller för komposter.

Du hittar mer information om skadedjur och förebyggande åtgärder hos Folkhälsomyndigheten och hos Boverket.

Läs även vårt informationsblad ”Matning av fåglar”:

Senast uppdaterad: 27 juni, 2018