Fukt och mögel

Fuktfläckar eller missfärgningar på väggar, golv eller tak kan vara tecken på mögel- och fuktskador. Det kan också visa sig genom mögellukt, färg som flagnar och tapet eller mattor som bubblar sig.

Varför uppstår skadorna?
Mögel trivs bra i fuktiga miljöer. Därför är badrum särskilt utsatta. Läckande vatten- och avloppsstammar är också en vanlig orsak till fukt och mögel. Skador i badrummet kan även bero på att ventilationen inte klarar av all fukt som kommer från duschen och tvätten. Se över tätskikten i golv och tak så att dessa fungerar. Markfukt kan också skapa problem för dig som bor i småhus.

Så här förebygger du fukt- och mögelskador i badrum

  • Rengör golvbrunnar regelbundet och håll rent under badkaret.
  • Använd duschdraperi samt torka upp vatten på golvet efter dusch och bad.
  • Vädra badrummet för att minska fuktbelastning.
  • Häng inte upp för mycket tvätt i badrummet.
  • Kontrollera ventilationen, till exempel att ventilen kan suga tag i en pappersbit.
  • Undvik att borra hål i badrummets väggar och tak, särskilt i närheten av duschen.
  • Kontakta fastighetsägaren innan du installerar en tvättmaskin eller torktumlare.

Hur påverkas hälsan
Mögel, kvalster, alger och bakterier förökar sig gärna i fuktskadorna, vilket kan leda till astma eller överkänslighet. Det är långt ifrån alla mögelarter som är skadliga men en fuktskada ska alltid åtgärdas eftersom det alltid finns risk att det är just en skadlig mögelart som tillväxer. Inredning som förstörs av fukten sprider dessutom kemiska ämnen. Barn och ungdomar samt personer med exempelvis allergier och luftvägsbesvär är extra känsliga. Därför bör problemet åtgärdas så snabbt som möjligt.

Hur du kommer tillrätta med problemet
Kontakta din fastighetsägare som ansvarar för inomhusmiljön. Du som bor i bostadsrätt pratar med föreningens styrelse. Styrelsen har utredningsansvaret, även om du som bostadsrättsinnehavare kan komma att stå för kostnaderna i efterhand. Hjälper inte detta kan du prata med oss på förbundet som bedömer om skadan bör utredas och eventuellt åtgärdas.

Information hos andra myndigheter
Folkhälsomyndigheten
Boverket

 

Senast uppdaterad: 22 augusti, 2019