Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägare ska se till att deras verksamheter inte påverkar miljön eller människors hälsa negativt.

Alla som har en verksamhet ska enligt miljöbalken bedriva egenkontroll för att förebygga och motverka att påverkan sker på miljön eller människors hälsa. Som fastighetsägare omfattas du av miljöbalkens regler och är därför skyldig att ha egenkontroll över din verksamhet. För dig innebär det att du fortlöpande planerar och kontrollerar din verksamhet för att förebygga problem.

Vad ska du kontrollera?
Först måste du identifiera vilka delar av din verksamhet som kan påverka miljön eller människors hälsa. Sen behöver du ta reda på vilken påverkan de olika faktorerna har. Gör en bedömning av riskerna i verksamheten. Hur fungerar ventilationen, när kontrollerade vi cisternen senast, hur höga är radonvärdena i fastigheten och så vidare.

Vem gör vad?
Det är viktigt att ha en tydlig ansvarsfördelning för miljö- och hälsofrågor inom organisationen.

Regelbundna kontroller
Gör en bedömning av riskerna i verksamheten och kontrollera regelbundet. Ett exempel på kontroll är att med jämna intervall kontrollera att fläktar och ventilation fungerar som de ska. Det blir lättare att hålla reda på kontrollerna om du dokumenterar det du gör på ett genomtänkt sätt.

Andra myndigheter
Kom ihåg att det även finns andra regler som kan gälla din verksamhet, till exempel arbetsmiljölagstiftningen.

Nedan hittar du informationsblad om utredning av inomhusmiljö:

Senast uppdaterad: 18 mars, 2018