Buller

Alltför höga ljudnivåer resulterar i buller som kan skada vår hörsel. Men även buller på betydligt lägre nivå än den som ger oss hörselskador påverkar oss, och kan ge upphov till stress, trötthet eller allmän olust.

Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. Det oönskade ljudet kan bero på typen av bullerkälla, mottagningsförhållanden och personens känslighet. När vi utreder bullerstörningar tar vi hänsyn till detta för att bedöma vilka krav som ska ställas på den eller det som bullrar. Vi tar också hänsyn till vad som är ekonomiskt och tekniskt rimligt att åtgärda.

Akustikkonsulter utför bullermätningar
Se Gula sidorna/Eniro under ”akustikkonsulter”. Där hittar du företag som kan hjälpa dig att göra en bullermätning. Eftersom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är en tillsynsmyndighet får vi inte utföra mätningar på beställning.

Senast uppdaterad: 18 mars, 2018