Vedeldning

Vid vedeldning utnyttjas en förnyelsebar energikälla, bioenergi. Men både uppvärmning med vedpanna och ren trivseleldning kan orsaka problem för omgivningen

Röken innehåller ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön. Särskilt känsliga för rök är astmatiker och allergiker.Vad en enskild fastighetsägare gör kan påverka grannarna inom den närmaste omgivningen. Med miljögodkänd vedpanna, torr ved och rätt eldningsteknik kan du i allmänhet elda utan att grannarna störs. Om eldningen orsakar stora problem för de kringboende kan vi begränsa eller förbjuda denna.

Råd vid vedeldning

Prata med grannar om dina eldningsvanor och visa hänsyn
Använd endast torr ved och anpassa mängden efter värmebehovet
Lövträ ger mindre utsläpp än barrträ
Elda aldrig med målat eller impregnerat virke. Det innehåller tungmetaller som frigörs vid förbränning
Det är inte tillåtet att elda hushållsavfall
Pyrelda inte
Titta på röken. Den ska vara nästan osynlig och i det närmaste luktfri om du eldar rätt
Vid ny installation, köp miljögodkänd utrustning med möjlighet till ackumulering av värme

Senast uppdaterad: 26 november, 2018