Värmepumpar

Fördelen med värmepumpar är att man kan värma sitt hus med mindre elkraft än om man skulle värma med elen direkt. Berget eller marken lämnar normalt dubbelt så mycket energi som behöver tillföras i form av el.

För att ansöka om bergvärme så vill vi att du följer anvisningarna i våra informationsblad och ansökningsblanketter. Det är viktigt att du lämnar in en komplett och genomtänkt ansökan redan från början. Om ansökan är ofullständig kan handläggningen ta längre tid än de timmar som ansökningsavgiften motsvarar. Förbundet tar även emot ansökningar om sjövärme.

Välkommen att kontakta Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund om du har frågor om vår tillsyn eller hur du ansöker.

Taxa
Att hantera en ansökan eller anmälan om bergvärme tar två timmar och kostar 2300 kronor. För övriga anläggningar, så som vatten- eller ytjordvärme, tar vi ytterligare en timme, totalt 3 450 kronor.

Ladda ner dokument

Ansökan/anmälan värmepumpar

Om du ska installera en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, berg, ytvatten eller grundvatten, måste du anmäla det till miljö- och byggnadskontoret. Handläggningstiden är tre veckor från det att anmälan är komplett. Anmälan måste vara fullständig för att beslut ska kunna tas. Luftvärmepumpar behöver inte anmälas.

Kompletteringar till denna blankett

Grannyttrande värmepump

Grannyttranden från samtliga berörda grannar ska finnas med för att ansökan ska vara komplett. När du ansöker på papper är det du själv som ansvarar för att skicka ut grannyttranden och se till att de kommer in till Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund. Alla grannar som har sin fastighetsgräns inom 20 meter från ditt borrhål räknas som berörda vare sig de har befintliga borrhål eller inte.

Senast uppdaterad: 30 maj, 2017