Kunskapsprov i alkohollagstiftningen

Praktisk information inför att du ska göra provet i Haninge

Efter att du skickat in din ansökan om serveringstillstånd kontaktar du tillståndshandläggaren för att göra upp om en tid då du kan göra provet som görs digitalt på en dator. Normalt skriver du provet i våra lokaler på Rudsjöterassen 5, 7 tr. Glöm inte att ta med dig giltig legitimation.
• Avgiften på 1 875 kronor tas ut varje gång och för varje person som avlägger provet.
• Du har högst 3 provförsök per ansökningstillfälle på dig att klara provet.

Undantag

Undantag från skyldigheten att genomföra ett kunskapsprov görs för den som:

  • Tidigare har avlagt prov och har tillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan,
  • Inte har tillstånd men som högst tre år före en ny ansökan inges har avlagt godkänt prov som minst motsvarar den nya ansökan,
  • Inte har avlagt prov men som i samma kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och vars kunskaper det inte finns några skäl att ifrågasätta, eller
  • Inte har avlagt prov men som i en annan kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och kan dokumentera flera års erfarenhet utan anmärkningar.

Därtill får förbundet göra undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprov vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap om ansökan avser ett enstaka tillfälle.

Användbara länkar

Folkhälsomyndighetens information om kunskapsprov

Senast uppdaterad: 9 juli, 2019