Frågor och svar inom servering och försäljning av alkoholdrycker

Här hittar du de vanligaste frågor med svar inom servering och försäljning av alkoholdrycker.

FÅR EN RESTAURANG BJUDA GÄSTER PÅ ALKOHOLDRYCKER?

Svar: Nej, en restauratör får aldrig bjuda en gäst på alkohol, inte ens som kompensation för dålig service eller liknade. Däremot är det tillåtet att bjuda på mat och kaffe.

VEM HAR ANSVARET FÖR ATT KONTROLLERA ÅLDERN PÅ EN GÄST SOM BESTÄLLER ALKOHOLDRYCKER?

Svar: Alltid den som lämnar ut drycken, servitör/servitris/bartender etc. Att legitimationskontroll sker i dörren spelar således ingen roll, den som serverar ska ändå själv alltid kontrollera att personen är 18 år fyllda.

VAD STÄLLS DET FÖR KRAV PÅ DEN SOM ÄR SERVERINGSANSVARIG?

Svar: Att man fyllt 20 år och att tillståndshavaren har anmält personen som serveringsansvarig personal till förbundet. Att vara serveringsansvarig innebär att man i tillståndshavarens ställe har ansvaret att utöva tillsyn över serveringen. Serveringsansvarig person måste finnas på plats under hela serveringstiden. Vid förändringar ska tillståndshavaren till tillståndsmyndigheten i förväg anmäla vem/vilka som är serveringsansvariga på serveringsstället.

ÄR DET TILLÅTET ATT SÄLJA TVÅ STARKÖL TILL PRISET AV EN?

Svar: Nej, det är inte tillåtet att använda alkohol som en lockvara vilket innebär att det inte är tillåtet att ge mängdrabatt på alkoholdrycker. 

ÄR DET TILLÅTET MED HAPPY HOUR?

Svar: Ja, under förutsättning att priset på mat och alkoholfria drycker också omfattas. Notera att vid ett samlingserbjudande av Happy Hour rabatt för maträtt och till exempel starköl måste man då också tillhandahålla ett samlingserbjudande för maträtt och lättdryck där den rabatten blir lika stor proportionellt sätt, det vill säga billigare än om man väljer maträtt och en starköl.

HUR LÄNGE, DET VILL SÄGA HUR SENT PÅ KVÄLLEN, MÅSTE EN RESTAURANG SERVERA MAT?

Svar: Fram till klockan 23:00 gäller alltid ordinarie meny, det vill säga att det ska finnas ett flertal såväl förrätter, som huvudrätter och efterrätter att välja bland. Efter klockan 23:00 kan det dock räcka med en enklare meny bestående av ett fåtal rätter av enklare slag, såsom till exempel kalla maträtter eller maträtter som värms i mikrovågsugn.

FÅR EN GÄST TA MED SIG ALKOHOLDRYCKER FRÅN EN RESTAURANG (ELLER ANNAT OMRÅDE MED SERVERINGSTILLSTÅND, TILL EXEMPEL FESTIVALOMRÅDE)?

Svar: Nej, det är aldrig tillåtet för en gäst (eller krögare och personal) att ta med sig alkoholdrycker från restaurangen. Inte ens krögaren själv får köpa eller ta med alkoholdrycker från sin egen restaurangen för att konsumera någon annanstans.

ÄR DET TILLÅTET FÖR EN KRÖGARE ATT BLANDA EGNA SHOTS I FLASKOR?

Svar: Nej du får aldrig i förväg blanda egna shots eller färdigblanda spritdrinkar i flaskor. Däremot kan du göra en alkoholfri drinkbas i förväg och sedan, efter en direktbeställning av gäst på plats, tillsätta alkoholen i drinken som personen beställt.

FÅR JAG TA MED EGNA ALKOHOLDRYCKER TILL EN HYRD RESTAURANG ELLER CAFÉ SOM SAKNAR SERVERINGSTILLSTÅND OCH HA EN PRIVAT FEST DÄR?

Svar: Nej, privata fester med medhavda alkoholdrycker får inte hållas i lokaler som används för servering.

MÅSTE JAG ANMÄLA OM DET SKER ÄNDRINGAR I BOLAGETS STYRELSE ELLER AV ÄGARE?

Svar: Ja, som innehavare av serveringstillstånd är du skyldig att anmäla detta till förbundet. Förbundet kommer att pröva om de nya ägarna och de nya styrelsemedlemmarna – som har ett betydande inflytande i rörelsen – uppfyller alkohollagens krav för serveringstillstånd och pröva finansieringen vid ägarförändring.

JAG HAR KOMMER ATT ÄNDRA VERKSAMHETEN FÖR SERVERINGSSTÄLLET SÅ DEN BLIR EN ANNAN ÄN VAD SOM REDOVISADES NÄR JAG BEVILJADES SERVERINGSTILLSTÅND. MÅSTE JAG ANMÄLA DETTA TILL FÖRBUNDET DÅ?

Svar: Ja.

JAG HAR TILLFÄLLIGT UPPHÖRT MED SERVERINGSVERKSAMHETEN. MÅSTE JAG ANMÄLA DETTA TILL FÖRBUNDET?

Svar: Ja.

MÅSTE JAG SOM TILLSTÅNDSHAVARE SÖKA TILLFÄLLIGT TILLSTÅND OM JAG VID ENSTAKA TILLFÄLLE VILL SERVERA ALKOHOLDRYCKER I EN ANNAN LOKAL ÄN MIN EGEN?

Svar: Ja, ditt serveringstillstånd är bundet inte bara till dig som person eller bolaget som har serveringstillståndet utan även till den tillståndsgivna lokalen. Du måste alltså ha ett tillfälligt tillstånd om du vill servera alkoholdrycker i annan lokal.

VAD HAR NI FÖR AVGIFTER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND?

Svar: Det varierar beroende på vilken typ av serveringstillstånd. Se vilka avgifterna är här: Avgifter serveringstillstånd

HUR ÖVERKLAGAR JAG ETT BESLUT OM AVSLAG PÅ ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND ELLER OM ADMINISTRATIV ÅTGÄRD FÖR BEFINTLIGT SERVERINGSTILLSTÅND (ERINRAN, VARNING, ÅTERKALLELSE)?

Svar: Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm. Detta gör du genom att lämna in överklagandet till förbundet. Förbundet måste ha mottagit överklagandet inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan ditt ärende inte tas upp. Adressen är: Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, 136 81 Haninge.

Senast uppdaterad: 9 juli, 2019