Ansöka om stadigvarande serveringstillstånd inklusive anvisningar

Det finns två olika sätt att ansöka om serveringstillstånd hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, via e-tjänst eller via post.

Ansökan via E-tjänst
Ett enkelt sätt att söka serveringstillstånd på är via webben. Ansökningshandlingarna kommer då fram på en gång och du har översikt på din sida vad du skickat in. Du behöver inte vara webbkund för att skicka in en ansökan genom e-tjänsten. Däremot måste du vara webbkund för att göra anmälan eller för att göra ansökan om förändringar i befintligt tillstånd.

» Sök serveringstillstånd via webben här

Dessa kompletterande blanketter ska du fylla i vid e-tjänstansökan

» Finansieringsplan vid inköp av restaurangrörelse

» Lokalens lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt

» Uppgifter om kassaregister

Ansökan via post
Om du istället vill skicka in ansökan via post eller e-post så hittar du de olika ansökningsblanketterna här:

» Blanketter- Ansökan om serveringstillstånd

Läs om kraven för serveringstillstånd 

» Krav för serveringstillstånd

De olika typerna av serveringstillstånd

 • Stadigvarande till allmänheten
  Avser vanligtvis till restauranger.
 • Stadigvarande till slutet sällskap
  Exempelvis klubblokaler och festvåningar till slutna sällskap.
 • Tillfälligt till allmänheten
  Exempelvis vid festivaler.
 • Tillfälligt till slutet sällskap
  Exempelvis personalfester, bröllopsfester och liknande.
 • Cateringtillstånd för servering till slutna sällskap
  Tillståndet kräver att verksamheten har ett eget kök för tillredning av mat.
 • Pausservering
  Servering i exempelvis konsert- eller teaterfoajé under paus i föreställning.
 • Trafikservering
  Servering på tåg, flyg eller båt.
 • Provsmakning
  Tillstånd att anordna provsmakning av alkoholdrycker kan meddelas stadigvarande eller för enstaka tidsperiod.
  (Enbart tillstånd till provsmakning kan sökas av partihandlare och tillverkare. Den som har ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten kan dock använda detta för provsmakning under förutsättning att varje provsmakningstillfälle anmäls i förväg till förbundet.)
 • Stadigvarande utökning av befintligt serveringstillstånd
  Söks exempelvis vid önskemål om utökad serveringsyta eller utökat öppethållande.
 • Tillfällig utökning av befintligt serveringstillstånd
  Söks vid exempelvis tillfälligt utökat öppethållande eller utökad serveringsyta. Om du söker via e-tjänsten, välj då ansökan om ändring i serveringstillstånd.

Vad räknas som ett slutet sällskap?

 • Vid bedömningen av vad som räknas som slutet sällskap beaktas bland annat om det rör sig om en relativt begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse i en förening eller sammanslutning, mer än själva tillställningen med alkoholservering, och där arrangören i förväg känner till vilka som ska delta. t.ex. vid personalfest eller bröllop.
 • Det kan till exempel noteras att en tillställning som är allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagens bestämmelser inte kan vara ett slutet sällskap i alkohollagens mening. – Kravet på vad som är ett slutet sällskap är snävt enligt ordningslagen.
 • Vid serveringstillstånd för slutna sällskap får lokalen inte vara öppen för insläpp av nya gäster som inte tillhör sällskapet under pågående tillställning. Det är heller inte fråga om slutet sällskap om till exempel medlemskap kan lösas i entrén till den aktuella tillställningen. Om personkretsen inte är tillräckligt begränsad och känd i förväg sker servering till allmänheten. Om inbjudningar går ut till allmänheten anses inte gästerna vara ett slutet sällskap. Du ska då istället ansöka om stadigvarande tillstånd att få servera till allmänheten.

Användbara länkar

» Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter

» Registrera livsmedelsanläggning

» Ansökan om bygglov eller anmälan enligt plan- och bygglagen Haninge

» Ansökan om bygglov eller anmälan enligt plan- och bygglagen Tyresö

» Ansökan om tobaksförsäljning

» Anmälan av kassaregister till Skatteverket

» Starta och registrera företag

» Starta eget Haninge

» Starta eget Tyresö

» Handläggningstider vid ansökan om serveringstillstånd hos Södertörns miljö

Senast uppdaterad: 27 september, 2019