Ansökan om ändringar enligt alkohollagen inklusive anvisningar

Du som har serveringstillstånd är enligt alkohollagen skyldig att anmäla förändringar i din verksamhet till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Det kan gälla till exempel ändrade bolagsförhållanden, kontaktuppgifter, avbrott i verksamheten eller ombyggnation.

Du måste även till förbundet anmäla vid provsmakning, kryddning av snaps, serveringsansvarig personal och lokal för vid catering till slutet sällskap vid cateringtillstånd.

Om du vill ändra själva serveringstillståndets omfattning (till exempel utökning av serveringsytan eller ändrad verksamhetsinriktning) ska du istället:

» Ansöka om ändring i serveringstillstånd

Du kan anmäla förändringar på två olika sätt:

Anmälan via SMOHF e-tjänst för serveringstillstånd

Ett enkelt sätt att anmäla förändringar är via webben via förbundets e-tjänst. Anmälningen skickas då in direkt och du har översikt på din sida vad som gäller för ditt serveringstillstånd. För att använda tjänsten måste du vara upplagd som webbkund.

Klicka här  för att öppna e-tjänsten

Klicka här för att bli webbkund

Anmälan via post eller e-post

Om du istället vill anmäla via post eller e-post så fyller du i blanketten Anmälan enligt alkohollagen och skickar in antingen per e-post: miljokontoret@smohf.se 
Eller per post:

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
136 81 Haninge.

» Här hittar du blanketterna

Du som ska anmäla ändringar i bolagsförhållandena använder blanketten Anmälan om ändrade ägar- eller styrelseförhållanden.

Om det gäller mindre förändringar av verksamheten – till exempel kortare avbrott i verksamheten meddelar ni detta enklast per e-post till förbundet med information om vad anmälan avser:  miljokontoret@smohf.se 

Är ni osäkra på om förändringen behöver anmälas, är ni välkomna att vända er till alkoholhandläggarna för besked.

Mer information om avgifter och kunskapsprov

» Läs mer om avgift att betala vid anmälan om ändrade bolagsförhållanden

» Läs mer om Folkhälsomyndighetens kunskapsprov i syfte att styrka kravet på kunskaper i alkohollagen

Användbara dokument

» Finansieringsplan vid inköp av restaurangrörelse

(ska fyllas i vid anmälan om ändrade ägarförhållanden)

 

 

Senast uppdaterad: 27 september, 2019