Anmäla ändringar enligt alkohollagen

Du som har serveringstillstånd är enligt alkohollagen skyldig att anmäla förändringar i din verksamhet till förbundets tillståndsenhet. Det kan gälla till exempel ändrade bolagsförhållanden, kontaktuppgifter, avbrott i verksamheten, ombyggnation.

Du måste även till förbundet anmäla vid provsmakning, kryddning av snaps, serveringsansvarig personal och lokal för vid catering till slutet sällskap vid cateringtillstånd.

Om du vill ändra själva serveringstillståndets omfattning (till exempel utökning av serveringsytan eller serveringstid) ska du istället ansöka om en utökning.

Anmälan via post eller e-post

Du kan anmäla via post eller e-post och fyller då i blanketten Anmälan enligt alkohollagen och skickar in antingen per e-post eller vanlig post. Ansökan om ändringar hittar du uppe till höger på sidan under fliken Blanketter.

Senast uppdaterad: 11 juni, 2019