Servering och försäljning av alkoholdrycker

Servering av spritdrycker, vin, cider och starköl får endast ske om du har tillstånd. Det gäller all servering av alkohol som sker mot ersättning. På denna sida hittar du blanketter och information om hur du kan ansöka om serveringstillstånd i Haninge och Tyresö kommun.

Anmälan via e-tjänst

Skicka in din ansökan/ anmälan via förbundets e-tjänst för serveringstillstånd.

Krav för serveringstillstånd

Några av de grundläggande kraven du måste uppfylla för att kunna beviljas stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten är följande:

Att du med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten. Vad som här särskilt beaktas är din laglydnad och din ekonomiska skötsamhet. Man tittar i synnerhet på eventuell förekomst av restföringar och betalningsuppmaningar vid bedömningen av den ekonomiska lämpligheten

Att du till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund redovisar finansieringen för köp och igångsättande av verksamheten. Du ska med handlingar som exempelvis lånehandlingar, kontoutdrag och verifikationer styrka var det investerade kapitalet kommer ifrån och det ska framgå att pengarna har intjänats på ett lagligt sätt. Om du inte kan styrka hela finansieringen är det ett hinder för att få serveringstillstånd.

Att du visar att du har tillräckliga kunskaper i alkohollagen. I normalfallet innebär det att du måste skriva Folkhälsomyndighetens kunskapsprov hos förbundet.

Att det finns ett tillräckligt utrustat kök i anslutning till serveringslokalen. Köket ska vara registrerat som livsmedelsanläggning hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Att restaurangen erbjuder ett varierat utbud av lagad eller på annat sätt tillredd mat. Menyn ska bestå av såväl förrätter som huvudrätter och efterrätter.

Att lokalen är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt.

Att du har dispositionsrätt till lokalen och eventuell uteservering.

Vid planer på ombyggnad krävs i de flesta fall att du dessförinnan har beviljats bygglov.

Undantag från krav på att ha serveringstillstånd

Om samtliga tre punkter nedan är uppfyllda krävs inte serveringstillstånd.

Om evenemanget avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.

Om evenemanget sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.

Om evenemanget äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Serveringstillstånd krävs inte heller för servering till boende och dennes besökare på särskilda boenden enligt SoL och LSS. Krav på att tillämpa egenkontroll över serveringen och att ha ett lämpligt program för tillsynen ska uppfyllas då.

Du hittar mer information, ansökningar och  anmälningar gällande servering och försäljning av alkohol här nedan eller under fliken Blanketter uppe till höger.

Ladda ner dokument

Ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker till slutet sällskap

Ansökan om ändring i stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker

Ansökan om stadigvarande alkoholtillstånd

Finansieringsplan

Ansökan – utökad serveringstid vid enstaka tillfällen

Ansökan om servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfällen

Ansökan om provsmakning – partihandlare och tillverkare

Anmälan – utsedda serveringsansvariga personer

Anmälan om upphörande av serveringstillstånd

Anmälan om betydande förändringar i exempelvis ägar- eller styrelseförhållanden

Senast uppdaterad: 26 september, 2019