Receptfria läkemedel

Läkemedel som används eller hanteras på fel sätt kan orsaka stor skada, även receptfria läkemedel. Därför ställs höga krav på den som vill sälja läkemedel.

Anmälan och årsavgift till Läkemedelsverket
Anmälan av försäljning ska göras till Läkemedelsverket innan du startar verksamheten.  Vid förändringar i verksamheten, t.ex. ändrade kontaktuppgifter, ska en ändringsanmälan göras till Läkemedelsverket. Likaså om du vill sluta sälja läkemedel.

Du ska också betala årsavgift per försäljningsställe till Läkemedelsverket när du har anmält dig som försäljningsställe. Årsavgiften är densamma oavsett om du väljer att saluföra ett litet eller stort läkemedelssortiment.

Vilka regler som gäller, anmälan och annan information för handeln med receptfria läkemedel hittar du på Läkemedelsverkets hemsida.

Kommunal kontroll och avgifter
Kommunerna har tillsynsansvar för kontroll av att reglerna för handel med vissa receptfria läkemedel följs och rapporterar eventuella brister till Läkemedelsverket. I Haninge, Nynäshamn och Tyresö är det Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som utför medlemskommunernas tillsyn.

Kommunen får enligt Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ta ut en avgift för kontroll av den som bedriver försäljning av receptfria läkemedel till konsument. Förbundet tar ut årsavgift för ordinarie kontroll och timavgift vid uppföljande kontroll enligt Taxa receptfria läkemedel 2020 för kontroll av receptfria läkemedel.

För mer information om kontrollen och tillsynsavgifter, kontakta vår servicetelefon eller mejla förbundet. Kontaktuppgifter finns uppe till höger på sidan.

Senast uppdaterad: 8 januari, 2020